pátek 1. března 2013

STYROPOR- VÝROBA BUDOV Z CIHEL


Již delší dobu jsem si chtěl postavit cihlovou budovu. Po několika nepříliš uspokojivých pokusech s výrobou cihel z korku, či plastu, jsem se své snažení rozhodl odložit do doby, než najdu vyhovující materiál. Tím se po delší době hledání stal styropor.
Přiznám se, že tento postup jsem sám nevymyslel. Zdá se, že prvním, kdo s nápadem přišel, byl Don Railton, inspiroval jsem se také pracemi, které tvoří Per Olav Lund. Tento článek je obecným popisem výroby budov z cihel. V budoucích článcích na něj proto budu odkazovat, abych nemusel vše popisovat opakovaně. 

Zkrácený postup stavby cihlového domu můžete názorně vidět v první části videa z workshopu ze soutěže Panthers Cup 2012 zde.

STYROPOR, STYRODUR, STYROFOAM:
Je extrudovaný polystyren, používaný hlavně jako tepelná izolace pro zateplení domů. Lze zakoupit v bau obchodech ve formě desek v různých tloušťkách a barvách- modrá, růžová, zelená, žlutá. Osobně vlastním desky růžové, které mají tloušťku 2,5 cm.  
Styropor, styrodur, styrofoam jsou různé obchodní názvy, používané pro stejný produkt. Je to roztavený polystyren s různými příměsmi, který se protlačuje tryskou (extruze). Po vytlačení tryskou se napění do požadovaného tvaru, díky přidání oxidu uhličitého.
Právě toto napěnění během výroby propůjčuje povrchu drobné nerovnosti, které se v modelařině výborně hodí pro imitaci nerovností cihel a různého zdiva.
Řezání: 
K řezání lze použít skalpel, nebo odlamovací nůž. Čepel se však velmi rychle tupí. Protože se hodlám novostavbám ze styroporu více věnovat, zakoupil jsem tepelnou řezačku, pomocí které lze snadno a pohodlně docílit přesné řezání různých úhlů, velmi tenkých plátků, nebo rozmanitých tvarů.
Odřezky styroporu v různé tloušťce
Lepení: 
Pro lepení používám disperzní lepidlo Ponal, které je ředitelné vodou a po vytvrzení díly skvěle drží. Dále lze použít i horké lepidlo z tavné pistole. Lepidlo však nesmí být zahřívané příliš dlouho, protože pak styropor taví. K lepení lze použít i dvousložková epoxidová lepidla (odkaz na článek zde).
Výhody:
Materiál je lehký, pro tyto účely dostatečně tvrdý, snadno opracovatelný, snadno dostupný, deska formátu 120x60x2,5 cm stojí zhruba okolo 100 Kč. Nevýhody:
Z mého pohledu jsou zanedbatelné, až na poslední uvedenou. Spočívají ve snadném leptání materiálu vteřinovými lepidly a organickými rozpouštědly: aceton, benzín, toluen. 
Po delší době (v řádu let) dochází ke smršťování, křehnutí a vzniku trhlin.  Další nevýhoda je, že se styropor prodává pouze ve velkých deskách, které se špatně skladují a porcují na menší kusy.
Podstatnou nevýhodou je, že se během stárnutí z materiálu uvolňuje styren, který je při vdechování kancerogenní.  

VÝROBA DOMU Z CIHEL:
Ke stavbě jsem si vybral průčelí hrázděného sídla Dorney Court, které jsem viděl v detektivní sérii Poirot- Temný cypřiš (Sad Cypress). 
Toto anglické sídlo, mě velice zaujalo svou architekturou. Dům byl postaven v roce 1440 v hrabství Buckinghamshire v Tudorovském slohu. Tento anglický stavební sloh se vyznačuje použitím pálených cihel, jako hlavního stavebního materiálu. 

URČENÍ ROZMĚRŮ BUDOVY, PODKLADY:
Určení rozměrů budov jsem popsal v samostatném článku zde. Abych si dokázal všechno lépe představit a některé z nápadů později nezapomněl, vedu si u každého projektu dokumentaci s různými poznámkami a náčrty. Zaznamenávám si každý detail, složení barev, odstíny použité při patinování, všechny rozměry. Tyto poznámky se během stavby často hodí, například při dobarvování nových dílů, které nebyly původně v plánu.
Podklady ke stavbě domu
ROZKRESLENÍ: 
Abych měl lepší představu o velikosti a celkové kompozici domu, celou stavbu začínám nejprve rozkreslením na karton v měřítku 1:1. Vidím tak lépe všechny součásti a mohu proto snadněji plánovat výsledný vzhled. 
rozkreslení v měřítku 1:1
Tento nákres mi pomůže pro lepší naplánování pozic a rozměrů oken, tloušťky jednotlivých trámu a způsobu vazby cihel. Když mám představu o rozměrech ujasněnou, přistupuji k překreslení na kus styroporové desky.
STAVBA:
KROV A HRÁZDĚNÍ:
Prvním krokem je připravení všech plánovaných trámů. Ty si obvykle vyřezávám z balzového prkna na cirkulárce. 
Každý trám pak opracovávám jednotlivě. Pro znázornění struktury dřeva používám skalpel, různá rydla, pilníky a drátěný kartáč.


Základ krovu a hrubé sesazení trámů pomocí špendlíků
Takto zhotovené trámy pak zkusmo zasazuji do předem vyřezaných míst ve styroporu. Postup je jednoduchý, skalpelem vyříznu ohraničení daného prostoru a pomocí ostré pinzety vytrhám střed tak, aby se na místo příslušný trám dal jednoduše zasadit.
Vyříznutí a vytrhání styroporu
Všechna místa připravená pro umístění trámů
Když mám všechny pozice pro trámy připravené, všechnu balzu ze styroporu vyjmu a pokračuji ve ztvárnění cihel. 
Zkouška pozic hrázdění
VÝROBA CIHEL: 
Dalo by se říci, že každá země má svou velikost cihel, která se navíc ještě liší v určitém časovém období. Proto je dobré s tímto faktem počítat a přizpůsobit velikost cihel i na našem modelu.Rozměry si přepočítám do měřítka 1/35 a začínám s vlastním rytím... 
Pomocí pravítka a skalpelu vyříznu nejprve horizontální linie. 
Vyříznutí horizontálních linek
Do každé linky po vyříznutí vtlačím planžetu pro ohýbání leptů, se kterou pohybuji nahoru a dolů. Tím se spára rozšíří a zaoblí se její hrany po celé délce.
Rozšíření spár
Vertikální linky (vlastní cihly) pak vyřežu pomocí vybroušeného pilníku, kterým po zabodnutí do styroporu také pohybuji ze strany na stranu. Pilník je vhodné průběžně brousit, protože styropor hodně tupí ostří.
Vyřezání cihel zabroušeným pilníkem
Tímto způsobem vznikne cihla, která má všechny hrany zaoblené. Takto pokračuji, dokud nemám celou plochu stěny hotovou.

Různá vazba cihel, cihly hotové na celé budově doplněné o trámy
V závěru práce zatlačím na některé cihly tak, aby byly lehce pod úrovní ostatních. Také lze některé cihly trochu poničit vytrháním kousků stypoporu. Tím se celistvost povrchu rozbije a celkový pohled vypadá věrohodněji.

BARVENÍ:
TRÁMY:
Trámy barvím sériově, abych si ušetřil čas. Nejprve si do plastové nádoby vyliji celou lahvičku černé tuše, do které pak všechnu balzu ponořím na několik hodin. To zajistí, že se barvivo nasákne do celého průřezu dřeva.
Po vysušení pak pokračuji metodou suchého štětce barvami světlých odstínů.
Dřevo musí být opravdu dobře vysušeno, protože jinak by se nám odstíny mísily dohromady. V případě této budovy jsem použil barvu Andrea odstín Pearl grey. Záměrně jsem nepoužil čistě bílou barvu, jelikož ta na černém podkladě příliš svítí. V této fázi je teprve patrná pečlivost práce při rytí v prvním kroku.
Hotový nosný trám nad hlavním vchodem
CIHLY:
Základ a patina:
Základní barvení provádím stříkací pistolí barvami Tamiya XF-7,XF-3,XF-64, které míchám od oka do oranžového odstínu.

Základní nástřik působí trochu nepřirozeně
Po dobrém proschnutí pak nanáším druhou, tmavší vrstvu barev XF-7,XF-64 a X-4. Při míchání odstínů je dobré myslet na to, že během spárování bílou sádrou se výsledná barva lehce zesvětlí.
Druhá, tmavší vrstva utlumí křiklavost základu
Tuto vrstvu pak hned stírám navlhčeným plochým štětcem, tak aby zatekla do všech spár a nerovností v povrchu styroporu. Je to vlastně obdoba washe olejovými barvami. 
Výsledný vzhled povrchu po setření vlhkým štětcem
Rozbití jednolitosti povrchu:
K rozbití jednolitosti používám akrylové barvy Andrea nebo Vallejo, které míchám do různých odstínů hnědé až oranžové barvy. Jemným štětečkem pak barvu nahodile nanáším na jednotlivé cihly.
Rozbití povrchu barvami Andrea
Rozbití povrchu akrylovými barvami
Dále používám akvarelové pastelky Koh-i-nor oranžových odstínů, černý uhel a rudku.  Akvarelové pastelky jsou pro tuto práci ideální, ostrouhanou špičku stačí lehce namočit v kapce vody a pigment se hned dá krásně roztírat po povrchu. Nebo můžeme nejdříve jednotlivé cihly pomalovat a barvu pak rozmýt vlhkým štětečkem.
Akvarelové pastelky
Rudka a uhel

Když jsem se vzhledem spokojen, zalepím na svá místa všechny trámy a pokračuji spárováním cihel.
Vlepení trámů na své místo
SPÁROVÁNÍ: 
Tmelení spár provádím až nakonec po patině, abych bílou spárovací hmotu nezašpinil. K imitaci malty používám směs sádry, disperzního lepidla a pigmentů. Odstín pigmentů používám podle použitého písku v maltě ve skutečnosti. Zajímavého efektu můžeme docílit použitím různých odstínů spár na jedné budově. Znázorníme tak například opravy zdi v různém časovém období, nebo použití různého typu písku. Hmotu si rozmíchám ve vodě do konzistence hustší kaše...
... tu pak nanáším zubařskou špachtlí (nebo štětcem s gumovým hrotem) po celé ploše a ihned stírám mokrým ubrouskem, aby zůstala pouze ve spárách. Postupuji po malých úsecích, aby sádra během práce neztuhla.
Nanesení hmoty špachtlí v celé ploše a její stírání
Spárování okolo trámů provádím s větší pečlivostí, tak abych nemusel nic stírat. Místy je dobré nechat maltu lehce vydrolenou a naznačit tak ohlodání” omítky zubem času.
Jemné spárování okolo trámů
ZÁVĚR:
Styropor jsem až do této doby používal jako základ terénu diorám. Ke ztvárnění staveb se tento materiál hodí opravdu výborně. Například oproti sádře je výsledná budova velmi lehká a zároveň dostatečně pevná. Také zhotovení různého poškození se do styroporu ztvárňuje velmi snadno. Práce se styroporem má pro mě z těchto důvodů jen samá pozitiva a již teď mám v hlavě pár nápadů, kde tento materiál využiji...   

ODKAZY:  
odkaz na video Novostavby budov zde  
článek o lepidlech, která používám zde   

POUŽITÝ MATERIÁL: 
karton, balza, styropor, sádra, pigmenty, disperzní lepidlo 

měřítko: 1/35