pondělí 1. dubna 2013

Lodičky v měřítku 1/2000

Jachty amerického poháru Shamrock a Endeavour
kotvící u špendlíku
Jednoho večera jsem neměl co na práci a nic se mi nechtělo dělat. Je to zajímavé, ale občas mívám taková rozpoložení potom, co se celý den těším na večerní modelaření. Během sledování prázdnoty na zdi mě napadlo vyrobit si miniaturu dřevěného modelu jachy Endeavour, kterou jsem nedávno dostavěl (odkaz na hotový model zde). Původní model je v měřítku 1/80 od firmy Amati a je skutečně impozantní. Protože se mi jachty amerického poháru velmi líbí, rozhodl jsem se nakonec pro vyrobení lodí dvou. Jako předlohou pro druhý model jsem si vybral krásnou loď Shamrock.

STAVBA:
Nejprve jsem si do počítače naskenoval plánky, které jsem si po sestavení jachty uschoval. 
Plánky jsem zmenšil do měřítka 1/2000 a vytisknul je. Podle takto vzniklých šablon jsem vytvořil plastová žebra, kýl a palubu z plastu.
Šablony a plastové díly
Žebra jsem slepil vteřinovým lepidlem a jejich hrany přemaloval černou lihovou fixou, aby byly lépe vidět po vytmelení. 
Slepení žeber a natření hran černou fixou
Mezery jsem pak vyplnil tmelem Magic Sculp, který jsem uhladil prsty do tvaru, který co nejvíce odpovídá žebrům. Drobné nerovnosti jsem po vytvrzení zabrousil. 
Vytmelení a vybroušení tvaru trupu lodi
Na palubu jsem pomocí ostrého skalpelu vyryl jednotlivá prkna.
Paluby po vyrytí prken
Pro loď Shamrock jsem jednotlivé části trupu jen lehce modifikoval, aby tvar odpovídal požadované předloze. Různý tvar obou lodí je patrný na fotografiích níže.

Trupy jachet Shamrock vlevo a Endeavour vpravo

BARVENÍ:
Základní bílou barvu jsem nastříkal pistolí v mnoha vrstvách. Barvu jsem rozmíchal trochu hustší, aby zalila drobné nerovnosti povrchu. 
Základní barva
Barevné odstíny obou lodí jsem namíchal z akrylových barev Andrea a nanesl je štětcem. Po vytvrzení barev jsem povrch přetřel lesklým lakem. 
Jachta Endeavour vlevo a Shamrock vpravo po zalakování
Paluba je namalovaná též štětcem barvami Andrea hnědých odstínů fládrovací technikou.
Hotové paluby namalované fládrováním
STĚŽEŇ:
Protože by v tomto měřítku byl stěžeň vyrobený z plastových profilů až příliš křehký, rozhodl jsem se jej nakonec vyrobit z mosazných trubiček a měděných drátků pájením. Takto vzniknou opravdu velmi solidní spoje jednotlivých součástí, takže se celá sestava při následné manipulaci nepoškodí. Stěžeň a ráhno mají průměr 0,3 mm, jednotlivá břevna mají průměr 0,2 mm. Na lodi Endeavour jsou břevna 3, na lodi Shamrock jsou břevna 4.
Stěžně vyrobené pájením
LANOVÍ A PLACHTY:
Lanoví jsem zhotovil z nejtenčího rybářského vlasce, jaký jsem jen sehnal. Má průměr 0,063 mm a na jednotlivá břevna je přilepen vteřinovým lepidlem. Na detailních fotografiích jsou bohužel vidět drobné nepřesnosti a přesahy vlasce. Ty už jsem však, vzhledem k velikosti celého kompletu, nebyl schopen během lepení eliminovat, protože jsou téměř pod mou rozlišovací schopností.
Napnutí lanoví u obou lodí
Po napnutí lan jsem přilepil jednotlivé plachty zhotovené z běžného papíru, napuštěného roztokem vody a disperzního lepidla Ponal. 
Hotová jachta Endeavour s plachtami
Hotová jachta Shamrock s plachtami

ZÁVĚR:
Oba modely jsou rozměrově přibližně stejně velké:délka: 19 mm, šířka: 5 mm, celková výška (bez stojánku): 29 mm

Stavba modelů mi zabrala asi tři delší večery. Jejím cílem bylo ověřit si, jak malý model jsem ještě schopen vyrobit od nuly, aniž abych zešílel. Když jsem se chlubil hotovými modely své manželce, řekla: Pěkný dvě třísky za nehet, že na to máš energii.
Celá stavba je v měřítku 1/2000 velmi náročná na přesnost. Při broušení trupu vzniká například problém s jeho držením mezi prsty, nejtěžší však bylo napínání lanoví pomocí pinzet.
Stavba modelů mě velmi pohltila, a proto mám v plánu se pustit ještě do několika dalších typů.


POUŽITÝ MATERIÁL:
plastová destička tloušťky 0,3 mm, mosazné trubičky 0,3 mm, měděný drátek 0,2 mm, tmel Magic Sculp, papír, rybářský vlasec 0,063 mm

ODKAZY:
stavba modelu jachty Endeavour zde 
lepidla, která používám zde


měřítko 1/2000