neděle 22. května 2011

VIDEA- VÝROBA VEGETACE


Na letošní výstavě a soutěži plastikových modelů Panthers Cup 2011, pořádané dne 19.3.2011 naším klubem KPM Prosek Panthers, jsem měl možnost předvést workshop na téma „Výroba vegetace do diorám”. Díky perfektní práci Milana Hose z našeho klubu, který má záznamy všech workshopů na starosti, se nyní můžete na videa podívat. Zároveň bych chtěl poděkovat, že jsem mohl tato videa umístit na svoje stránky. 

Před shlédnutím celého workshopu doporučuji pročíst článek o obecných zásadách, kterými se řídím při tvorbě přírody

PRVNÍ ČÁST VIDEA:
Je zde zachycen úvod celého workshopu, dále příprava terénu pro osázení vysokou trávou, používaný materiál, ztvárnění mechu a vlastní výroba travních trsů. (V některých prohlížečích se video nezobrazuje, pokud je tomu tak klikněte prosím zde)
Výrobu travních trsů jsem také detailně popsal v samostatném článku vysoké trsy trávy.  
(V některých prohlížečích se video nezobrazuje, pokud je tomu tak, klikněte prosím zde)

   
DRUHÁ ČÁST VIDEA:
Zobrazuje používaný materiál a postup výroby rozvětvených listnatých stromů a jejich kořenů. Tento postup lze zároveň použít při ztvárnění různých typů pařezů a kulatin.  Dále je zde vidět výroba listů z papíru pro některé typy rostlin.
Detailní článek o výrobě kmenů, kulatin a celých stromů najdete také zde.  
(V některých prohlížečích se video nezobrazuje, pokud je tomu tak, klikněte prosím zde)


TŘETÍ ČÁST VIDEA:
Je zároveň částí poslední, je zde zachycen postup výroby Orobince širokolistého, ztvárnění lišejníků a postup pro výrobu různých typů keřů.
Detailní článek o výrobě Orobince širokolistého najdete také zde.  
Detailní článek o výrobě keřů najdete také zde. 
(V některých prohlížečích se video nezobrazuje, pokud je tomu tak, klikněte prosím zde)


Doufám, že se Vám videa budou líbit a že názorně přispějí k lepšímu pochopení jednotlivých postupů tvorby vegetace, na které jsou výše v textu umístěné odkazy.