PŘÍRODA, VODA- obecné zásady

Na této stránce je pro přehlednost umístěno stručné shrnutí všech mých postupů výroby vegetace a vody s jednotlivými odkazy na podrobnější články, které budu postupně publikovat.  


 ODKAZ NA VIDEA ZACHYCUJÍCÍ POSTUPY VÝROBY VEGETACE ZDE


Leknín bílý (Nymphaea alba) vyrobený z hedvábného papíru
VEGETACE:
Jednou z nejdůležitějších věcí v diorámách je pro mě realistické ztvárnění přírody. Tvorba vegetace mě velmi baví a snažím se proto o dosažení maximálního detailu vybrané rostliny. Je to práce drobná a často velmi časově náročná, například jeden květ leknínu z hedvábného papíru jsem vyráběl hodinu a půl. Myslím si ale, že výsledek stojí za tu námahu.
Orobinec širokolistý (Typha latifolia)
vyrobený z papíru
Při ztvárňování rostlin do svých diorám se snažím respektovat etapy růstu v zachycovaném ročním období, aby se například nestalo, že do stejné diorámy umístím dvě kvetoucí rostliny, které ve skutečnosti kvetou každá v jinou roční dobu. Dále se snažím přizpůsobovat pozici rostlin jejich skutečnému stanovišti v přírodě, například kapradí roste ve stínu, ne na přímém slunci. Má žena je zahradní architekt a v tomto ohledu mi práci velmi ulehčuje.
Při tvorbě se snažím používat co nejvíce přírodního materiálu, který si sbírám na chalupě v letním období. Komerčně vyráběné foliáže, molitany a drtě nemám příliš v oblibě, nejvíce je používám jako podklad keřů, když nechci, aby bylo vidět do jejich středu. Při práci používám ostré pinzety a čelní lupu, materiál lepím tavnou pistolí a disperzním lepidlem. 

STROMY:
K výrobě stromů využívám balzové špalíčky nebo větší kořeny a větvičky slepené do požadovaného tvaru. Kůru vytvářím z dvousložkových tmelů Magic sculp nebo Milliput. Pro dosažení věrnějšího vzhledu je dobré řídit se fotografiemi skutečných stromů.
Po nabarvení kmene nanáším listy nebo jehličí. Listnaté stromy vyrábím ze skalniček, jehličnany zhotovuji z mechu (odkaz na článek o výrobě tújí zde). Postupuji po malých krocích od středu kmene k periferním větvím. Je důležité kontrolovat danou oblast ze všech stran, aby byly větve rovnoměrně pokryty. Odkaz na celý článek.
Listy z usušené skalničky a Túje- Zerav západní (Thuja occidentalis)
vyrobená z mechu

KEŘE:
Pro imitaci keřů používám drobné kořínky, větvičky a sušené drobné lístky různých druhů skalniček. Postup je stejný jako při výrobě stromů. Odkaz na celý článek naleznete zde.
Barvení jednotlivých lístků olejovými barvami a nástřik listů základní barvou
TRAVNÍ TRSY:
K tvorbě trávy používám travní koberce, které je však potřeba dobarvit a dále doplnit statickou trávou. Vyšší travními trsy vyrábím z různých druhů provázků a štětců. Odkaz na celý článek.
Loučka vyrobená z travních trsů

KVĚTINY a SLOŽITĚJŠÍ ROSTLINY Z PAPÍRU: 
S výrobou drobných květin je to již složitější, protože v přírodě se málo vyskytují lístky v potřebném měřítku. Pro tyto účely využívám různé druhy papíru, do kterých si jednotlivé listy vyřezávám. Ty pak lepím na tenký měděný drátek. Lze také použít tenká stébla různých travin, záleží na vzhledu ztvárňované rostliny.
Čekanka obecná ( Cichorium intybus) a Hvězdice slanistá (Aster tripolium)

BARVENÍ:
Větší rostliny po slepení předbarvuji stříkací pistolí a následně dobarvuji jednotlivé lístky oleji nebo akrylovými barvami jemným štětečkem. Travní trsy je rychlejší barvit nahrubo sériově, a pak doplnit drobné detaily každého trsu.


ODKAZY NA JEDNOTLIVÉ ČLÁNKY
O VÝROBĚ VEGETACE: 
Odkaz na článek o výrobě keřů
Odkaz na článek o výrobě Leknínu bílého
Odkaz na článek o výrobě tújí a podobných jehličnanů
Odkaz na článek o výrobě vánočního stromečku 

Další odkazy budou postupně následovat...

VODA: 
Reálné ztvárnění vodní plochy se mi jeví jako ta nejtěžší věc ve stavbě diorám.
Při práci používám převážně čiré dvousložkové pryskyřice ve více vrstvách, pro znázornění stojatých vod. Pokud chci znázornit vodu v pohybu, dávám přednost transparentnímu silikonu.
Mořské vlny
Klidná vodní hladina

 
ODKAZY NA JEDNOTLIVÉ ČLÁNKY
O ZTVÁRNĚNÍ VODY: