neděle 1. června 2014

Zahradní a zemědělské nářadí, žebříky

Hotové zemědělské nářadí
Výroba zahradního nářadí je poměrně rychlá záležitost. Ze špejle či párátka si pomocí skalpelu vyřežu násadu daného typu. Jen v nástinu: lopaty, hrábě, vidle, motyky mají násady kulaté s prohnutím nebo bez něj. Násada kosy (kosiště) je dlouhá asi 180 cm a má tvar čtyřhranu s dvěma rukojeťmi na držení. Konický tvar násady má krumpáč. Rýč je na konci opatřen držadlem tvaru T, které je vyrobeno ze dřeva nebo z plechu. 
Pracovní části nástrojů vyrábím většinou z měděného plechu, aby se jednotlivé komponenty daly pájet. To zajišťuje vysokou pevnost spojů při následné manipulaci. Spoje zajištěné pomocí vteřinového lepidla jsou při takto malých rozměrech styčných ploch velmi náchylné k poničení. Popsaným způsobem můžeme vyrobit libovolný typ nářadí, já jsem se zaměřil na výrobu následujících typů.

DŘEVĚNÉ ŽEBŘÍKY:
Obě stojny se dříve vyráběly z kmenů stromů. Ty se zbavily větví a kůry a pak se otesaly do oblého tvaru, díky tomu byla každá stojna tvarem trochu jiná, na některých místech jsou vidět suky, jako pozůstatek větví.
K výrobě jsem použil dlouhé špejle, které jsem seříznul skalpelem do oválného průřezu. Snažil jsem se, aby průřez byl nepravidelný, tak jak tomu je ve skutečnosti. Naznačil jsem i suky a drobné poškození dřeva. Pak jsem si odměřil rozestupy jednotlivých příček a do špejlí vyvrtal otvory pro stupačky. Ty jsem zhotovil z párátek. 
Dřevěné žebříky
Při běžném provozu se může stát, že se stupačka prošlápne. Je to jistě dosti nemilá situace, ve které bych se nerad ocitnul. Viděl jsem žebřík, který měl takto poničenou stupačku nahrazenou kovovou tyčí, tu jsem se rozhodl napodobit z mosazné trubičky. 


VIDLE:
Pracovní část nářadí jsem vyrobil z měděného plechu, který jsem ohnul okolo násady a na něj přiletoval příslušný počet zubů z měděného drátku. Existují různé typy vidlí, já jsem se rozhodl napodobit následující:

·  kopáč: vidle se zuby zahnutými v úhlu 90˚- sloužily k podávání a posunování sena či slámy.
·   vidle na štěrk/uhlí: více než pět silných zubů- snazší manipulace než s lopatou
·  podávky: tři až pět tenkých zubů- pro manipulaci se senem, slámou 

Podávky, vidle na uhlí, kopáč
DŘEVĚNÉ HRÁBĚ:
Jsou zhotoveny z párátka a balzového proužku, na který jsem nalepil zuby z hliníkového drátku vteřinovým lepidlem.Dřevěné hrábě
KOSA S OBLOUKEM:
Ta se používala ke kosení obilí či žita, které se v oblouku hromadilo, pohodlněji odebíralo a následně stavělo do snopů.
Kosiště je opět z párátka seříznutého do čtyřhranu, oblouk je z plastového pásku, tyčky z hliníkového drátku. Čepel je opět z měděného plechu.

Nenabarvená kosa, hotová kosa s obloukem a hrábě
BARVENÍ:
Barvení násad provádím nejčastěji pomocí olejových barev rozpuštěných v terpentýnu. Oleje se totiž do dřeva vsáknou mnohem lépe než akrylové barvy.
Hotové vidle
Nejprve nanesu hustou barvu, kterou následně z násady setřu papírovým kapesníkem. Nejčastěji používám odstíny Van Dyckova hněď, umbra pálená, umbra přírodní. Pozor si musíme dát, pokud na násadu lepíme součástky, vteřinové lepidlo se totiž snadno zapustí do dřeva a do daného spoje se pak barva nevsákne. Barvení pracovních částí provádím stříkací pistolí směsí leštitelné barvy Gunze, nebo Agama. Pokud potřebuji docílit zrezlého povrchu, provedu nejdříve základní nástřik hnědou barvou, na kterou pak nanáším pigmenty, nebo nastrouhané akvarelové pastelky oranžových a hnědých odstínů.

ZÁVĚR:

V souvislosti s kosou, se mi vždy vybaví zajímavá osobní zkušenost. Jednou jsme se ženou přijeli na chalupu a já se rozhodl posekat vysokou trávu před domem dříve, než se naším pohybem sešlape.
Žebříky pověšené na zdi
Jelikož jsem měl pouze kosu se srpem, pustil jsem se do práce s kosou. Po nějaké chvíli však padla kosa na kámen a násada se zlomila. Mírně rozladěn jsem v práci pokračoval se srpem. K dovršení všeho nezdaru, přišla naše neodbytná sousedka. 
Abych ukrátil nekonečné čekání během dvacetiminutového monologu, mimoděk jsem neustále ostří srpu brousil. Když sousedka za soumraku odešla opět jsem zaklekl a dal se rychle do práce, ale v samém rozrušení jsem si prvním nápřahem zasekl srp rovnou do ruky, kterou jsem držel připravený trs. Tím jsem se elegantně vyřadil z veškeré další naplánované činnosti a mohl jsem si tak alespoň užívat krásnou přírodu v okolí...


měřítko 1/35