čtvrtek 1. května 2014

ROZMĚRY BUDOV A JEJICH PŘEPOČET DO MĚŘÍTKA


Již několikrát jsem, zejména z řad dětských modelářů, dostal dva totožné dotazy.
Stavba diorámy anglického domu
1) Jakým způsobem získávám rozměry skutečných budov, kterými se inspiruji pro následnou výrobu svých modelů? Kde zjišťuji všechny parametry zdí, komínů, trámů, cihel, oken dveří a podobně?

2) Jak potřebné parametry přepočítávám do měřítka 1/35, ve kterém budovy stavím?

Tomuto tématu jsem se v žádném článku doposud nevěnoval, jelikož je to pro mě automatická věc. Rozhodl jsem se proto napsat stručný postup, který snad trochu srozumitelněji popisuje mé kroky i pro ty mladší, či malé modeláře.
Vítězný oblouk
Při stavbě se inspiruji fotografiemi skutečných budov, nebo si design domů sám vymýšlím a výsledné proporce budovy jsou pak spíše dílem citu.
Celkové rozměry modelu přizpůsobuji vždy hlavně velikosti svých domácích úložných prostor.
Předem bych rád řekl, že velká většina parametrů na mých modelech domů jsou vymyšlené a přibližné tak, aby kompozičně seděly do celkového vzhledu. Přesné kopírování skutečných budov pro mě není tak zábavné, protože člověka do jisté míry svazuje. Pokud ale potřebuji něco ztvárnit přesněji, postupuji následovně.
 

ROZMĚRY VLASTNÍ (NAVRŽENÉ) BUDOVY:
Většinou si celou stavbu navrhuji sám, protože je zde mnoho prostoru pro vlastní kreativitu. Fantazii často čerpám hned z několika budov, jejichž prvky mne zaujaly a dají se různě kombinovat.
Diorama Maják
Při určení velikosti výsledného modelu domu, postupuji vždy podle známého rozměru figurky. Výška figurky v měřítku 1/35 je zhruba 5,3 cm. K této velikosti pak přizpůsobuji všechny proporce budovy podle citu. Stavbu modelu si nejprve rozkreslím v měřítku 1:1 na papír a v souladu s výškou figurky, pak případně některé detaily zvětšuji nebo zmenšuji. Do výroby modelu se pouštím, až když jsem na papíře s výsledným vzhledem budoucí stavby spokojen.

příklady vymyšlených budov:
Soumrak odkaz zde
Opěrná zeď odkaz zde
Maják odkaz zde
Vítězný oblouk odkaz zde

ROZMĚRY PŘI KOPÍROVÁNÍ SKUTEČNÝCH BUDOV:
Pokud se chci více přiblížit nějaké skutečné předloze, nebo ji přesně kopírovat, vycházím téměř vždy z fotografie. Budova se totiž často nachází mimo naši republiku a tak není možnost jí detailně prozkoumat. 


Rozestavěná diorama anglického domu
určení velikosti předmětů z fotografie:
Abych mohl určit, jak jsou všechny předměty na fotografii veliké, vyberu si nějaký zobrazený předmět, jehož rozměry znám nebo si je můžu snadno změřit. Například cihly, výška lidí, průměr kola automobilu, atd. 
Podle získaných parametrů tohoto známého předmětu pak na tomtéž obrázku přibližně určím velikost ostatních prvků.
POSTUP:
Do odpichovátka si nastavím délku například jedné cihly na fotografii a podle ní pak odvozuji rozměry (na počet cihel) všech dalších předmětů na téže fotografii- šířku, výšku a délku trámů, ale i tloušťku zdí, celých oken, dveří a podobně.
Například na fotografii vidím, že do výšky oken se ve skutečnosti vejde asi 13 cihel. Tedy výška okna v modelu bude přibližně 13 x výška modelové cihly 0,21 cm= 2,73 cm. (viz. přepočet do měřítka níže)
Přibližné určení délky cihly odpichovátkem a následně výšky trámu a výšky okna
Důležité je si uvědomit, že všechny předměty jsou na konkrétní fotografii v určitém poměru, proto je nutné měření provádět vždy na stejné fotografii. Na jiné fotografii bude mít stejný předmět zase jinou velikost, protože obrázek je focen z jiné vzdálenosti, nebo úhlu. Tatáž cihla bude mít proto jinou délku v odpichovátku (rozměry v odpichovátku musíme tedy přenastavit, nebo vše odečítat z jednoho obrázku).
Rozdílné rozměry stejné cihly na jiné fotografii
PŘEPOČET ROZMĚRŮ DO POTŘEBNÉHO MĚŘÍTKA:
Vše bych vysvětlil na příkladu stavby cihlového domu Dorney Court (odkaz zde).
V tomto případě jsem věděl, že skutečné parametry použitých cihel jsou:
·        délka: 22,4 cm
·        výška: 7,3 cm
·        a šířka: 11,2 cm 
Abych tyto rozměry dostal do měřítka 1/35, každé číslo vydělím číslem 35.  
(Pokud bych převáděl do měřítka 1/72, všechny parametry dělím 72, pokud do měřítka 1/144 vše dělím 144 atd.)
Tím dostanu rozměr jedné modelové cihly:
·        délka: 0,64 cm
·        výška: 0,21 cm
·        a šířka: 0,32 cm
ZÁVĚR:
Tímto způsobem si lze z libovolné fotografie orientačně určit velikost každého předmětu, který chci použít (stoly, židle, lampy). Určení rozměrů touto technikou je jen orientační a velmi přibližné, ale docela hodně nám napomůže při rozhodování o výsledné velikosti a proporcích našeho budoucího modelu. Většinou tak ale postupuji pouze v nejdůležitějších proporčních parametrech- velikost celého domu, vchodu, oken a zbytek dodělávám od oka.

Doufám, že jsem postup vysvětlil srozumitelně. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, neváhejte mě kontaktovat. Budu-li znát odpověď, rád jej zodpovím.

měřítko 1/35