neděle 1. září 2013

Odpoledne v parku- stavba oblouku- 2. část

První část článku věnující se konstrukci oblouku naleznete v odkazu zde.
V této druhé části se budu věnovat konstrukci střechy, zhotovení omítky, barvení oblouku a výrobě drobných detailů, které jsem nechal až na samotný konec celé stavby.

Zevrubný popis stavby oblouku můžete názorně vidět také na videu z workshopu ze soutěže Panthers Cup 2012 odkaz zde.


STŘECHA S PODSTAVCEM: 
Základ střechy jsem si vyrobil hned v začátcích stavby. Nyní však bylo třeba střechu doplnit o detaily a lehce ji přepracovat, aby přesně pasovala k oblouku. 
Základ střechy s podstavcem a sochou, na druhé fotce hotová práce
Dlouho jsem přemýšlel, jak znázornit uchycení sochy k podstavci. Vybíral jsem mezi ukotvením přímo do zdiva, druhou variantou byla socha jako součást bronzové desky. Vlastně až na konci stavby jsem se rozhodl pro druhou variantu. Bronzovou desku jsem zhotovil stejně jako celou sochu sladko-slanou technikou (odkaz zde). 
Bronzová deska
Ukotvení ke střeše jsem se rozhodl znázornit čtyřmi šrouby v rozích desky. Jejich zdobené hlavice ve tvaru květů jsem vyrobil z proužků papíru a vysoustružených kuliček. Abych znázornil opotřebení vlivem času, jeden květ jsem trochu poničil a šroub v přední části desky jsem nechal bez dekorace. 
Detail zkorodované ozdobné hlavice šroubu
Levý přední šroub s matkou je ponechán bez zdobení
Aby bronz tak snadno nekorodoval, opatřoval se povrch sochy voskovým nánosem, socha pak působila leskle. Tento finální efekt jsem se rozhodl napodobit natřením sochy saténovým lakem Humbrol. Na takto hotový povrch jsem pak nanášel mech a ptačí výkaly, postup je obsažen dále v článku.
Komplet sochy i s deskou zalakovaný saténovým lakem
PARAPETY:
Jsou zhotoveny pomocí ohýbačky z hliníkového plechu a přilepeny na střechu rozpouštědlovým lepidlem.
Ohýbačka s jednotlivými díly parapetu a střecha s plastikami

RELIÉF CÍSAŘE NAPOLEONA:
Je vyroben z odlitku hlavičky Hornet, vybral jsem takovou, která se císařovi co nejvíce podobala. Rozříznul jsem jí pilovým kotoučem na polovinu a zalepil ji na plastovou destičku kruhového tvaru. Podle císařova obrazu jsem doplnil vlasy, nos a tváře tak, aby byl reliéf co nejvíce podobný. V závěru jsem okolo hlavy vyrobil vavřínový věnec. Oba mástry jsem opět zaformoval a dvakrát odlil.
Základ z obou polovin hlavy a doplnění vlasů, nosu a tváří
Hotové mástry, forma a hotové odlitky
NÁPIS MEZI RELIÉFY:
Nejprve jsem uvažoval o vlastní výrobě nápisu na tiskárně v domácích podmínkách. Když jsem si jej vyrobil a zkusmo přiložil na místo v oblouku, nebylo to ono. Pak mě napadlo, že by bylo mnohem lepší, kdyby bylo písmo plastické.
Zlacení písmen, původní (zakoupený) a hotový nápis
Nápis jsem si proto nechal vyrobit na zakázku, jako normální štítek na dveře z plastu za 12 Kč jeden. Firmě jsem zadal pouze rozměry, typ písma a požadavek na zhotovení černého písma na bílém podkladě. Nebyl jsem si jist, zda štítky budou vůbec použitelné, ale po jejich obdržení jsem byl velmi spokojen. Nastříkal jsem je barvou oblouku, písmo natřel zlatou leštitelnou barvou Agama. Štítek jsem vlepil na místo a následně napatinoval. 
Nápis a plastiky hlav ve finální podobě

PLASTIKA HŘEBENATKY:
Boční stěny střechy byly příliš prázdné, proto jsem se rozhodl ještě vyrobit plastiku Hřebenatky, kterou jsem doplnil různými rostlinnými motivy z tmelu Duro. 
Výroba Hřebenatky z tmelu Duro, vpravo doplnění základu pro rostlinné motivy
Hotový mástr plastiky

Samotný mástr jsem vyráběl dlouhé dva dny. Musel jsem totiž vždy počkat, než hotový kousek ztvrdne, abych jej při další práci nepoškodil. Mástr jsem dvakrát odlil, nastříkal a napatinoval barvami Andrea. Odlitky jsem umístil na střechu z obou stran.
Forma, mástr a odlitky plastiky
Mástr a hotové plastiky
V této fázi byla hrubá stavba oblouku hotová, přistoupil jsem proto k vytmelení všech nedokonalostí tmelem Tamiya a pustil se do ztvárnění omítky.
Vytmelení nerovností a mezer na rozpracovaném oblouku, hotový oblouk, ještě bez plastiky hřebenatky
OMÍTKA OBLOUKU:
Jak již bylo řečeno, chtěl jsem zachytit budovu ne přímo v dezolátním stavu, ale ve stavu drobných defektů hlavně na omítce. Abych mohl věrohodně napodobit různé struktury, odfouknutí a drolení fasády, rozhodl jsem se, že plastový model omítnu a to hned dvěma typy omítky. 
První typ omítky:
Je vyroben smísením hladké mouky, soli, nastrouhané šedé křídy a jemného křemičitého písku s filmovým lepidlem. 
První typ omítky
Tuto omítku jsem nanášel na místa, která nebudou poškozená. Lepidlo jsem nejprve nanesl štětcem a počkal, až se plast naleptá, do rozměklé hmoty jsem pak tupoval omítku. Příliš hrubá místa jsem po zatvrdnutí přebrousil pilníkem na plast. 
První typ omítky nanesený na málo porušená místa
Druhý typ omítky:
Je vyroben smísením sádry, křemičitého písku a antuky s disperzním lepidlem. Tento typ jsem nanášel na místa s plánovanými defekty pomocí malé kovové planžety (velikostí odpovídající zednickému hladítku v měřítku 1:35). Omítku jsem moc neuhlazoval, aby byly ve finále vidět právě hrubé tahy hladítkem.
Druhý typ omítky

Použitím disperzního lepidla na místo filmového se tento typ omítky velmi snadno olupuje a drolí různými nástroji.

BARVENÍ:
FASÁDA:
Barvení jsem provedl stříkací pistolí. Jako základní nástřik jsem si namíchal tělový odstín z barev Tamiya XF-2, XF-59 a XF-64. Tento základ jsem postupně zesvětloval asi třemi mlhovitými nástřiky základní barvy s příměsí bílé.
Základní barva a barva po zesvětlovacích nástřicích
PATINA:
Samotnou patinu jsem prováděl oleji železitá čerň a umbra pálená. Po nanesení jsem je ihned stíral papírovou utěrkou. Stečená špína na omítce je imitována zaškrabáváním skalpelem až na podkladovou omítku. Světla a stíny štukové výzdoby jsou provedeny pomocí barev Vallejo.
Vlevo povrch před patinou a vpravo povrch po patině oleji, střecha před patinou
Patina jezdecké plastiky a palmet
Malování stínů na plastice Napoleona

MĚDĚNKA NA PARAPETECH:
Parapety jsem se rozhodl nabarvit trochu jiným odstínem než má socha Napoleona (abych tak znázornil jiný obsah mědi v plechu než v bronzu). Jako základ jsem použil pouze barvu XF-12. 
Pak jsem patinoval každý panel zvlášť barvami Vallejo. 
Parapety před patinou
Nejprve jsem nanesl wash směsí šedé barvy...
Wash šedou směsí
... Do tohoto washe jsem poťukával špičkou štětce černou barvou, dokud vznikly tmavé mapy. Ty jsem nechal zaschnout...
Malování map černou barvou do vlhkého podkladu
...a na tento podklad jsem poťukával špičkou štětce opět základní barvou XF-12.
Poťukávání barvou XF-12 do tmavých ploch
Hotový parapet


DOKONČOVACÍ PRÁCE:
Na závěr stavby jsem si nechal již samé drobnosti, jako je například domalování vlhké omítky. Pomyslnou třešinkou na dortu bylo ztvárnění ptačích výkalů, tím byla veškerá práce hotova.
Hotový oblouk

VLHKÁ OMÍTKA A PÍSEŇ:
Vlhkou omítku jsem napodobil na vnitřních stěnách oblouku, hlavně ve spodních částech, kde jsou zdi v kontaktu s vlhkou písčitou cestou. Použil jsem barvy Vallejo odstíny white a black. Odrolení omítky jsem naznačil rydlem. Plíseň je vytvořena pomocí barev Vallejo zelených odstínů.
Vlhká omítka na obou vnitřních zdech oblouku
PTAČÍ TRUS:
K napodobení trusu používám olejovou barvu zinková běloba, která má podobnou konzistenci. Po nanesení pak do bílého kopečku přidám černou barvu Vallejo. Záměrně používám barvy na jiné bázi (olej/akryl), které se spolu nemísí, aby nevznikaly šedé odstíny.

Nanášení zinkové běloby gumovým hrotem
Na povrch je nanáším štětcem s gumovým hrotem, černou barvu pak vybroušenou jehlou. Po zavadnutí barev ještě špičkou štětce některé kopečky přetřu lesklým lakem, abych tak znázornil jejich čerstvost.
Ptačí výkaly

Trocha teorie o ptačích výkalech:
Ptačí výkaly se skládají ze dvou složek, které se mísí v kloace. Černá složka je stolice. Bílou barvu má kyselina močová, která je produktem metabolismu dusíku. Je to jednoduše řečeno ptačí moč zbavená vody. Agresivita ptačích výkalů spočívá v urychlení zvětrávání a koroze a je dána právě kyselinou močovou v kombinaci s vnějšími vlivy prostředí.
Díky obsahu dusíku ve formě amoniaku se trus hojně využívá jako dusíkaté hnojivo. Mohutné vrstvy trusu mořských ptáků se v některých oblastech světa dokonce těží jako Guáno (odkaz na článek zde)


Na budovách, které jsou zasazeny do volné přírody, se přirozeně nevyskytuje tolik ptačího trusu, jako u městských staveb. Ptáci mají totiž přirozenější místa k posezení a odpočinku v okolní přírodě. Proto jsem se rozhodl s napodobením trusu trochu šetřit. Při zkoumání fotografií soch jsem dospěl k závěru, že ptáci nejraději sedávají na hlavu, nebo na tenčí předměty, na kterých se mohou snadněji držet. Z toho vyplývá i nejfrekventovanější výskyt trusu v těchto partiích. Milovníci Napoleona snad tedy prominou, že jsem se většinu trusu rozhodl umístit na jeho obličej a ruce.
Ptačí výkaly
MECH:
Mech jsem na oblouku ztvárnil pouze minimálně a to hlavně na vlhkých místech. Použil jsem zelených odstínů barev Vallejo a zelený wash Slimy  grime dark od AK interactive.

KONEC DRUHÉ ČÁSTI
Ve třetí části článků se můžete těšit na stavbu a malování figurek.

ZÁVĚR:
Přestože oblouk není zase tak veliký (na výšku má zhruba 30 cm) je pro mě tento model zatím nejsložitější novostavbou, jakou jsem dosud vyrobil. Při plánování takto zdobené budovy je důležité hned na začátku pečlivě rozmyslet rozmístění ozdobných prvků a finální vzhled, což může být trochu náročnější na představivost.

Štuková výzdoba se na řadě míst opakuje a bylo proto potřeba odlít velké množství dílů. Tato fáze zabírá nejvíce času a je pro mě nejméně zábavná, takže jí vždy odkládám až na později, což také oddaluje dokončení celého projektu. Stavba mi zabrala s mnoha přestávkami celkem tři roky, alespoň jsem však měl spoustu času promyslet vše do posledního detailu. 

ODKAZY: 
Odpoledne v parku- oblouček 1.díl zde Odpoledne v parku- figurky zde 
Odpoledne v parku- diorama zde 
Bronzová socha císaře Napoleona zde
Článek o stavbě opěrné zdi naleznete zde
Video- domácí soustružení zde
Video z workshopu- novostavby budov zde
Technika odlévání modelů zde
Lepidla, která používám zde
Nákup odlévacího materiálu zde
Práce s plechem, oplechovávání modelů zde

Tento článek vyšel také v časopise Modelář 1/2014

POUŽITÝ MATERIÁL:
Plastové destičky a plastové profily Evergreen, polyuretanové špalíčky, různé druhy drátků, dvousložkové tmely Magic Sculp a Duro, tmel Tamiya, polyuretan Rencast, silikon ACC, vteřinové lepidlo, rozpouštědlové (filmové) lepidlo Tamiya, disperzní lepidlo, hliníkový plech, papír, hladká mouka, křemičitý písek, sádra, antuka

měřítko- 1/35