čtvrtek 1. srpna 2013

Odpoledne v parku- stavba oblouku- 1.část


Tento článek je prvním ze série čtyř článků, věnujících se stavbě diorámy s názvem Odpoledne v parku. V této a i v příští části se budu věnovat popisu
oblouku. 
Jeho hrubé rysy jsem měl hotové před stavbou diorámy a detaily jsem dodělával souběžně tak, aby spolu všechny prvky ladily. Model oblouku jsem stavěl jako imitaci staré budovy, která ale není příliš zchátralá a je zde patrná občasná údržba. Do kontrastu s obloukem jsem pak postavil opěrnou zeď, která je více poničená a bez viditelných oprav. Odkaz na článek o opěrné zdi naleznete zde
Diorama je ještě rozestavěna. Na jejím dokončení pracuji postupně, když mám čas a chuť do práce, protože se mi nechce jednotlivé části uspěchat. Souhrnný článek o celé stavbě bude publikován po dokončení.
 
Zevrubný popis stavby oblouku můžete názorně vidět na videu z workshopu ze soutěže Panthers Cup 2012 odkaz zde.

PODKLADY A INSPIRACE: 
Protože bohužel nemám potřebné vzdělání v oblasti architektury, snažím se všechny používané prvky okoukat z různých skutečných staveb. Tiše doufám, že případný odborník, pohlížející na mou práci omluví chyby, kterých jsem se při stavbě a použití různých motivů štukové výzdoby dopustil. 
Odkazy na fotografie skutečných staveb:
Nejvíce jsem se inspiroval následujícími stavbami. Z důvodu autorských práv na fotografie, které zde proto nemohu publikovat, přikládám odkazy.
Vítězný oblouk (l'arc de triomphe) v Paříži odkaz na fotografie zde.
Malý vítězný oblouk (Arc de triomphe du Carrousel ) v Paříži odkaz zde.
Willingtonův oblouk (Wellington arch) v Hyde Parku v Londýně odkaz  zde.
Mramorový oblouk (Marble arch) v Hyde Parku v Londýně fotografie zde.
Dórský oblouk (Doric arch) v parku Stowe odkaz na fotografie zde.URČENÍ ROZMĚRŮ BUDOVY:
Určení rozměrů budov jsem popsal v samostatném článku zde

NÁKRESY A POZNÁMKY:
U takto rozsáhlého objektu je potřeba vše dobře naplánovat dopředu. Abych si dokázal všechno lépe představit a některé z nápadů později nezapomněl, vedu si u každého projektu dokumentaci s různými poznámkami a náčrty. Zaznamenávám si každý detail, složení barev, odstíny použité při patinování, všechny rozměry. Tyto poznámky se během stavby často hodí, například při dobarvování nových dílů, které nebyly původně v plánu.
U stavby oblouku jsem si nejdříve rozkreslil jednotlivé části na papír v měřítku 1:1 a postupně doplňoval různé nápady a detaily...
Dokumentace s náčrty a poznámkami
STAVBA:
Aby byla celá budova lehká, rozhodl jsem se pro použití plastových destiček. Stavba z tohoto materiálu byla pro mě premiérou, kterou jsem si chtěl vyzkoušet. A tak jsem se rovnou pustil do práce konstrukcí stěn.
KONSTRUKCE STĚN OBLOUKU:
Jak jsem již naznačil, použil jsem různé výstražné tabulky, které jsem měl zrovna po ruce. Podle výkresu 1:1 jsem si nejprve vyříznul všechny stěny oblouku. Do každé boční stěny jsem ještě zakomponoval výklenek, pro ozdobné vázy.
Vyříznutí stěn oblouku z plastových desek
Na takto připravený polotovar jsem pomocí profilů Evergreen různých tvarů začal lepit základy štukové výzdoby. 
Nástroje pro výrobu okrasného štukování a hotová čelní stěna oblouku
Všechny stěny jsem během zdobení mnohokrát nasucho sestavil, aby na sebe ozdobné prvky dobře navazovaly. 
Nahrubo sestavená stavba
SLOUPY:
Jako dominantní prvek čelních stran oblouku jsem se rozhodl použít dva sloupy podpírající střechu. Patu a hlavici sloupu jsem vysoustružil a čtyřikrát odlil. Detailní popis soustružení naleznete na videu zde. Odlitky jsem přilepil k tělům sloupu vyrobeným z plastových kulatin. 
Zkušební pozice sloupů a hotové sloupy přilepené na místo
KLENBA: 
Klenbu jsem vytvořil zalepením pásu plastové destičky mezi stěny oblouku. Pás jsem ohnul podle půlkruhového tvaru průchodu obloukem.
Konstrukce klenutého stropu a vnitřek oblouku
PODSTAVEC SOCHY:
V této fázi jsem vytvořil také podstavec, který ponese již hotovou sochu Napoleona (odkaz zde) a umístil ho zkusmo na vrchol oblouku, abych měl jasnou představu o finálních proporcích celé stavby.
Podstavec pod sochu Napoleona
Zkusmé sestavení oblouku i se sochou
OZDOBNÉ PRVKY:
Chtěl jsem zachytit mnoho ozdobných prvků, které jsem okoukal na skutečných předlohách. Bylo mi jasné, že to bude běh na dlouhou trať, ale když už jsem se pustil do takového sousta, chtěl jsem, aby to ve finále stálo opravdu za to.

Abych si ulehčil zdlouhavou práci při výrobě mnoha opakujících se štukových doplňků, rozhodl jsem, jak jinak, než pro odlévání (technika je popsána zde). 
Různé formy a odlitky pro stavbu oblouku
ZDOBENÍ ZDÍ:
Začal jsem výzdobou obvodových zdí. Z plastových destiček a tmelu jsem vyrobil klenák, patřící do středu průchodu obloukem. Stejným způsobem jsem zhotovil krakorec a ozdobnou rozetu na ozdobení římsy pod střechou v celém jejím obvodu. Všechny díly jsem odlil, zkompletoval a přilepil na místo vteřinovým lepidlem. 
Mástry-ozdobný klenák, krakorec, rozeta. Odlitky krakorců jsou prokládány rozetami
Krakorce na svém místě s přidanou ozdobné římsou
Zdobení římsy
ANTHEMION: 
Je plastický pásový ornament, složený z rostlinných motivů. Abych si ulehčil práci, vybral jsem si motiv opakujících se palmet. Mástr jsem vytvořil opět z tmelu, lemování je zhotoveno ze stočených měděných drátků.
Mástr, formy a odlitky. Pruh fasády před umístěním palmet
Palmety na svém místě
ZDOBENÍ SLOUPŮ:
Patu sloupu jsem ozdobil plastickým reliéfem, zaformoval ji a odlil několik kopií.

Hlavici jsem opatřil volutami a akantovými listy z tmelu. Listy jsou bohužel příliš tenké, takže se při vyjímání ze silikonové formy lámou a komplet proto nelze odlévat. Zdobení hlavic sloupů akantovými listy jsem tak musel dělat na každém sloupu zvlášť.
Neozdobená a ozdobená hlavice s volutami a akantovými listy
Nad voluty jsem ještě doplnil ozdobnou římsu.
Hotová hlavice s dolepenou římsou
JEZDECKÉ PLASTIKY:
Boční zdi oblouku nad nikami byly příliš prázdné. Do tohoto prostoru jsem chtěl zakomponovat jezdecké plastiky. Lámal jsem si však hlavu s jejich výrobou, až mě napadlo zhotovit je z figurek husarů v měřítku 1/72 od firmy Italeri. Stavebnice je však vyrobena z podivného modrého plastu, který nejde nijak obrábět, lepit a ani barva na něm dobře nedrží. Nakonec jsem vybral několik požadovaných figur a se vším úsilím je rozdělil pilovým kotoučem na poloviny. Figury jsem pak sestavil do dvou odlišných výjevů a každý pak přilepil na plastový rámeček podobný obrazu. Obě plastiky jsem pak přilepil do prázdného místa na boční stěně oblouku.
Jezdecké plastiky
OKRASNÁ VÁZA:
Jako dominantní prvek bočních stěn jsem se rozhodl použít vázy umístěné do připravených výklenků. Mástr vázy je vysoustružen ze třech kusů, které jsem slepil dohromady. Celý komplet jsem pak zaformoval a dvakrát odlil.
Mástr vázy, forma a odlitky, hotový odlitek vázy
Boční stěny oblouku s jezdeckými plastikami a vázami
Pohled na stejné partie po dokončení oblouku
KLENBA:
Pro zdobení stropu klenby jsem se rozhodl použít rozety většího průměru. Mástr jsem však vyrobil mírně konkávně zakřivený, aby rozety po odlití a naskládání vedle sebe přesně kopírovaly klenutý tvar stropu. 
Mástr a odlitky rozet, klenba před usazením rozet
Všechny rozety jsou nalepeny na strop s milimetrovým rozestupem pomocí pravoúhlé šablony zhotovené z plastu. Do mezer jsem pak vlepil ozdobnou spirálu ze dvou stočených drátků. 
Usazování odlitků podle pravoúhlé šablony, hotové klenutí i s ozdobnými spirálami.


KONEC PRVNÍ ČÁSTI
Ve druhé části tohoto článku se můžete těšit na konstrukci střechy, zhotovení omítky, barvení, patinu a drobné detaily na závěr stavby oblouku. 

ODKAZY: 
Odpoledne v parku- oblouček 2. díl zde
Odpoledne v parku- figurky zde
Odpoledne v parku- diorama zde
Bronzová socha císaře Napoleona zde
Článek o stavbě opěrné zdi naleznete zde
Video- domácí soustružení zde
Video z workshopu- novostavby budov zde
Technika odlévání modelů zde
Lepidla, která používám zde
Nákup odlévacího materiálu zde

Tento článek vyšel také v časopise Modelář 1/2014

POUŽITÝ MATERIÁL:
Plastové destičky a plastové profily Evergreen, polyuretanové špalíčky, různé druhy drátků, dvousložkové tmely Magic Sculp a Duro, tmel Tamiya, polyuretan Rencast, silikon ACC, vteřinové lepidlo, rozpouštědlové (filmové) lepidlo Tamiya, disperzní lepidlo, hliníkový plech, papír 

měřítko- 1/35